Tem xét nghiệm y tế

75,000 

Tem xét nghiệm y tế khổ 25 x 15 ( ngang x cao ) ứng dụng trong y tế dùng dán ống xét nghiệm giúp kiểm soát kết quả xét nghiệm một cách chính xác nhất