Tem kính mắt

85,000 

Tem mã vạch kính mắt là tem mác đeo (gắn) lên sản phẩm mắt  kính.Thể hiện thông số như tên cửa hàng, tên sản phẩm, giá tiền, nguồn gốc, mã vạch…..