Ngăn kéo đựng tiền bán hàng

1,100,000 

Ngăn kéo đựng tiền bán hàng dùng để đựng tiền mặt và tiền xu. Có chế độ mở tự động hoặc tự mở theo yêu cầu của khách hàng……